Kezdőlap
https://pirotechnikustanfolyam.hu/

Részletek a Pirotechnikus szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 52 544 01
 
Szakképesítés megnevezése: Pirotechnikus
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
 A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
Szakmai előképzettség: legalább középfokú vegyipari végzettség vagy pirotechnikus III-as szakképzettség
 
Előírt gyakorlat: 5 év pirotechnikai gyártói munkahelyen szerzett gyakorlat, amelyet gyártási engedéllyel rendelkező igazol
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítésselbetölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3115 Egyéb műszaki foglalkozású  Pirotechnikus
 
 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
Pirotechnikai anyag és termék tervezése, gyártása; a gyártás irányítása; pirotechnikai anyag és termék megsemmisítése robbantással, égetéssel vagy áztatással (a pirotechnikai anyag és termék gyártásának illetve megsemmisítésének engedély szerinti felelőse. Pirotechnikai üzem vagy gyár üzemvezetője).
 
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 
-      500 kg nettó hatóanyag tartalom feletti termék felhasználásával, szállításával kapcsolatos adminisztrációt vezetni, engedélyeztetési eljárások folytatni (az ilyen felhasználás engedély szerinti felelőse, a felhasználás irányítója)
-      termék felhasználásával, szállításával kapcsolatos adminisztráció vezetni
-      engedélyeztetési eljárásokat lefolytatni (a felhasználás engedély szerinti felelőse, kivéve a vezető pirotechnikus képzettséghez kötött tűzijátékokat)
-      látványkivitelező feladatokat végezni minden olyan munkaterületen, ahol engedélyhez kötött pirotechnikai terméket használnak fel
-      pirotechnikai termék tárolásával és forgalmazásával kapcsolatos adminisztrációt vezetni
-      pirotechnikai termékeket szállításra előkészíteni, feladni
-      pirotechnikai raktár rendjét és adminisztrációját felügyelni
-      pirotechnikai raktárt vezetni (a tárolás, illetve forgalmazási engedély szerinti felelős pirotechnikus, pirotechnikai vagy robbanóanyag-raktár, illetve tároló hely vezetője)
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11320-12 Vegyipari, pirotechnikai anyagismeret
4.4. 11321-12 Tűzijáték szervezési és irányítási ismeretek
4.5. 11322-12 Pirotechnikus-technológiai ismeretek
4.6. 11323-12 Gyártásbiztonsági ismeretek, hulladékanyag-kezelése
4.7. 11324-12 Pirotechnikus-terméküzemeltető feladatok
4.8. 11325-12 Pirotechnikus-raktárkezelő feladatok
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11320-12 Vegyipari, pirotechnikai anyagismeret szóbeli
5.2.4. 11321-12 Tűzijáték szervezési és irányítási ismeretek szóbeli
5.2.5. 11322-12 Pirotechnikus-technológiai ismeretek szóbeli
5.2.6. 11323-12 Gyártásbiztonsági ismeretek, hulladékanyag-kezelése szóbeli
5.2.7. 11324-12 Pirotechnikus-terméküzemeltető feladatok szóbeli
5.2.8. 11325-12 Pirotechnikus-raktárkezelő feladatok szóbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A) Vizsgafeladat megnevezése: Veszélyes áruszállítási feladatok és engedélyeztetés
               
A vizsgafeladat ismertetése: fuvarokmány készítése, engedélykérelem készítése
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 20 %
 
B) Vizsgafeladat megnevezése: Terméküzemeltetési feladat
 
Vizsgafeladat ismertetése: Éles pirotechnikai termék felhasználásra való teljes előkészítése (telepítése), elműködtetése, telepítés visszabontása
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 20 %
 
C) Vizsgafeladat megnevezése:
Alapanyag kiválasztási feladat
Technológiai és hulladékkal, veszélyes hulladékkal kapcsolatos feladat
Biztonsággal kapcsolatos feladatok
 
Vizsgafeladat ismertetése:
Pirotechnikai termék gyártásához szükséges égő anyag(ok) kiválasztása
Pirotechnikai termék gyártásához szükséges oxidáló anyag(ok) kiválasztása
Pirotechnikai termék működését befolyásoló egyéb segédanyag(ok) kiválasztása
Pirotechnikai termék gyártásának folyamatát elősegítő anyag(ok) kiválasztása
Pirotechnikai termék gyártásának biztonságát fokozó anyag(ok) kiválasztása
 
Gyártás engedélyeztetése
Pirotechnikai termék gyártásának megtervezése
Recept kikísérletezése, kiválasztása, technológia kiválasztása
Gyártó eszközök kiválasztása
Műveleti utasítás elkészítése
Gyártási (rész)munkafolyamat végzése
Veszélyes hulladék gazdálkodási terv készítése a műveleti utasítás valamint a várható termelési volumen alapján
Hulladék kezelés feltételeinek megteremtése
Gyártási selejt kezelése
Pirotechnikai termék megsemmisítése
 
Műveleti utasításhoz kapcsolódó biztonsági berendezések, eszközök  üzembe helyezése
Műveleti utasításhoz kapcsolódó tűzvédelmi berendezések, eszközök biztosítása
Gyártásközi ellenőrzés
Csomagolás kötelező feltételeinek meghatározása
 
A vizsgafeladat időtartama: 80 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 60 %
 
A vizsgafeladat időtartama: 140 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
 

  Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Vezető pirotechnikus feladatai
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.
Termék ismeret és pirotechnikai termékek felhasználásának biztonsági követelményei, tűzijáték szervezési és irányítási követelmények, raktár üzemeltetésének biztonsági követelményei, gyártás és megsemmisítés, illetve gyártóhely üzemeltetésének biztonsági követelményei
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.Részletek a Pirotechnikus raktárkezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből

 
1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
  A részszakképesítés azonosító száma: 51 524 02
 
Részszakképesítés megnevezése: Pirotechnikus raktárkezelő
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség


3. PÁLYATÜKÖR
 
A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítésselbetölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3190 Egyéb műszaki foglalkozású  Pirotechnikus raktárkezelő
 
 
 
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
Polgári célú pirotechnikai termékek tárolása, forgalmazása.
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 
-      pirotechnikai termék tárolásával és forgalmazásával kapcsolatos adminisztrációt vezetni
-      pirotechnikai termékeket szállításra előkészíteni, feladni
-      pirotechnikai raktár rendjét és adminisztrációját felügyelni
-      pirotechnikai raktárt vezetni (a tárolás, illetve forgalmazási engedély szerinti felelős pirotechnikus, pirotechnikai vagy robbanóanyag-raktár, illetve tároló hely vezetője)
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A részszakképesítésszakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11325-12 Pirotechnikus-raktárkezelő feladatok
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A részszakképesítésszakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11325-12 Pirotechnikus-raktárkezelő feladatok szóbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
 Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Veszélyes áruszállítási feladatok és engedélyeztetés
             
A vizsgafeladat ismertetése: Fuvarokmány készítése, engedélykérelem készítése
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
 
 
 Szóbeli vizsgatevékenység
 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Raktár üzemeltetésének biztonsági követelményei és termék ismeret
 
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján a Pirotechnikus raktárkezelő feladatokból összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.Részletek a Pirotechnikai terméküzemeltető megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből
 

1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A részszakképesítés azonosító száma: 51 524 01
 
 Részszakképesítés megnevezése: Pirotechnikai terméküzemeltető
 

 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítésselbetölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3190 Egyéb műszaki foglalkozású  Pirotechnikus terméküzemeltető
 
 
 
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
Pirotechnikai termékek működtetése; felhasználásának tervezése, felügyelete; működési minőség-ellenőrzése. Pirotechnikai látványosságok tervezése, kivitelezése.
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 
-      500 kg nettó hatóanyag tartalom alatt termék felhasználásával, szállításával kapcsolatos adminisztráció vezetésére
-      engedélyeztetési eljárásokat lefolytatatására (a felhasználás engedély szerinti felelőse, kivéve a vezető pirotechnikus képzettséghez kötött tűzijátékokat)
-      látvány kivitelezésére minden olyan munkaterületen, ahol engedélyhez kötött pirotechnikai terméket használnak fel
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A részszakképesítésszakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11324-12 Pirotechnikus-terméküzemeltető feladatok
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A részszakképesítésszakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11324-12 Pirotechnikus-terméküzemeltető feladatok szóbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Tűzijáték előkészítése, terméküzemeltetés
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Fuvarokmány alapján szállítás előkészítése
Engedélykérelem készítése
Elektromos számítás
Éles pirotechnikai termék felhasználásra való teljes előkészítése (telepítése), elműködtetése, telepítés visszabontása
 
A vizsgafeladat időtartama: 70 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Termék ismeret és pirotechnikai termékek felhasználásának biztonsági követelményei
 
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
 

A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részletek a Pirotechnikus szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből. Pirotechnikus-terméküzemeltető, Pirotechnikus-raktárkezelő,